הרשם לקבלת עדכונים מדולב:

דת

 

 

 

 

בישוב שרותי דת רבים המאפשרים אורח חיים דתי. הרב קופלד, רב הישוב, מעורב בצרכי הקהילה ובצרכי הפרט.

קיימים בתי כנסת בנויים, בשכונות השונות. בכל ימות השבוע שיעורים בדף יומי, הלכה, מחשבה, תנ"ך.

כל יום מתקיים "כולל" קבוע מיום א'-ה' אחרי תפילת שחרית מוקדמת. שיעורי נשים לאורך כל השנה ובשוטף - בשבתות קיץ - שיעורים של הרב.

תלמוד תורה לילדי הגן עד כיתה ח' לבנים ולבנות בנפרד, בשעות אחה"צ.

השיעורים מועברים בצורה חוויתית וכוללים פעילויות נוספות במהלך השנה.

 

מקווה לגברים ובנפרד מקווה לנשים.

וכל שנה לכבוד פסח מתקיימת אפיית מצות בחבורה והגעלת כלים.