חינוך

חינוך בדולב

אחד מהערכים המרכזיים בחיי התושבים בדולב הינו ערך חינוך הילדים.

בישוב הוותיק קיימת מערכת חינוך החל מגיל שלושה חודשים-מעון תמ"ת ומשפחתונים פרטיים,

דרך גני ילדים-שלושה במספר, לגילאי 3-5 וכן גן שפה בטלמון

בית ספר יסודי לבנות 'דרך יהודית'  הממוקם בישוב: כתות א' - ו '

מערך הסעות יומי לבית הספר היסודי לבנים 'אריאל' בישוב טלמון: כתות א '- ח'

ת"ת לבנים בישוב נריה א' - ו'

אולפנא לבנות בישוב נריה הסמוך: ט' - יב'

לצד מערך החינוך הפורמלי המפותח קיימים מוסדות נוספים הנותנים מענה חינוכי גם בשעות אחה"צ: חוגים מגוונים, שיעורי ת"ת, ספריה, משחקיה ופעילות במסגרת תנועת הנוער 'בני עקיבא' הפועלת בישוב.

בוגרי הישוב המסיימים את מערכת החינוך יוצאים לתקופה של שירות משמעותי במערך הצבא והשירות הלאומי ורבים מבוגרינו הנשואים ממשיכים בחיים של שליחות לאומית גם לאחר שעזבו את הישוב.

ניתן למצוא בין בוגרי הישוב מי שחיים בעיירות פיתוח, בגרעינים תורניים, ביישובי הנגב ועוד.

מוסד: מעון דֹלב

גילאים: 3 חודשים-3 שנים

מיקום: דֹלב

המעון - מעון המועצה האיזורית מטה בנימין - מעון התמ"ת

מוסד: גנים

גילאים: 3-6

מיקום: דֹלב

גן רעות, גן אחווה, גן שמחה, גן חיוכים, גן נען, גן אמונה

מוסד: בית ספר ממ"ד דרך יהודית

בית ספר ממ"ד אזורי לבנות

גילאים: א'- ו'

מיקום: דֹלב

מוסד: בית ספר ממ"ד אריאל

בית ספר ממ"ד תורני אזורי לבנים

גילאים: א'- ח'

מיקום: טלמון

מוסד: תלמוד תורה "נהג כצאן יוסף"

גילאים: א'- ח'

מיקום: נריה

מוסד: אולפנת נריה

גילאים: ז'- י"ב

מיקום: נריה

אולפנת בני עקיבא מערב בנימין