על דֹלב

מזכירות  -

הישוב דולב נמצא באזור המועצה האזורית מטה בנימין. הישובים ביהודה ושומרון מנוהלים באמצעות חברי המזכירות, אותם בוחרים תושבי הישוב בבחירות דמוקרטיות שמתקיימות אחת לשנתיים. חברי מזכירות הישוב פועלים בהתנדבות מלאה לקידום ופיתוח הישוב והקהילה. מזכיר הישוב (תפקיד בשכר) מיישם את החלטות המזכירות, והוא אמון על ניהול שוטף של עובדי הישוב והפעילות השוטפת. חברי המזכירות מחלקים ביניהם את האחריות על תחומי העשיה השונים, ואף בוחרים את יושב ראש המזכירות. חברי המזכירות מהווים כתובת לחברים בכל הנושאים: קליטה, בניה, נוער, חינוך, בתי ספר וגנים, קהילה, רווחה, תרבות, שפ"ה, בטחון, דת ועוד מגוון רחב של נושאים ותחומי עשיה. המזכירות מקיימת קשר שוטף ורציף עם המועצה האזורית ואף מקבלת ממנה סיוע בניהול הישוב, הן ברמה התקציבית, והן במסגרת העצמת העובדים והתמקצעותם.
 

מועצת הישוב  -

מועצת הישוב הינו פורום של 12 חברים בישוב, שנבחרים אחת לשנתיים בבחירות דמוקרטיות. מועצת הישוב מהווה תחליף לאסיפת חברים. במועצה דנים בנושאים אסטרטגיים, בפרויקטים שעלותם למעלה מ- 150 אש"ח, והיא אף משמשת גורם אסקלציה על החלטות המזכירות.
 

אסיפת חברים  -

 
הישות העליונה ביותר בהליך קבלת ההחלטות בישוב, היא אסיפת החברים. אסיפת חברים ניתן לקיים באמצעות אסיפת חתימות של תושבי הישוב.