שירות לתושב

עוגות לחיילים:

רכזת: הדסה הרץ

אני פונה אליכם – משפחות חדשות ומשפחות ותיקות - ומזכירה את פרוייקט  "פינוק החיילים".
זהו מיזם יישובי בו שותפות עשרות משפחות מסורות, אשר אופות עוגות מידי יום שישי / ערב חג לטובת פינוק החיילים השומרים סב

יבנו ונמצאים בחורש ירון ובפילבוקסים שבדרך.

החיילים מתרגשים ושמחים מאוד עם הפינוק הזה ומחכים לו, וכבר פגשנו הרבה חיילים ב"אזרחות" – בארץ ובחו''ל שזיהו אותנו מה"עוגות של דולב"...

לפיכך - זה הזמן לעצור ולהצטרף ל-מפנקי החיילים.

 

העוגות שהבאנו לחיילים בראש השנה תשע"ט

כל משפחה השותפה בסבב אופה פעם בכחצי שנה - שמונה חודשים כמות כפולה.
את העוגות מביאים אלי הביתה, בימי שישי / ערבי חג
זו ההזדמנות של כל אחד ואחת מכם להצטרף אלינו!

החיילים מחכים לעוגות הביתיות שלכם !

 

14.2.20

יתרו

קניגסברג

נעמן

21.2.20

משפטים - שקלים

שפר

וכטפוגל

28.2.20

תרומה

שפריר

יעקובי

6.3.20

תצוה - זכור

יענקי שפירא

הראל

13.3.20

כי תשא - פרה

דהן שאול

שטרן

20.3.20

ויקהל -פקודי - החודש

טיימנס חיים

יוגב מוטי

27.3.20

ויקרא

בן דוד טוביה

קייטיגורודסקי

3.4.20

צו - שבת הגדול

סלע ידידיה

גלעדי פנחס

8.4.20

פסח

שי

כהן דוד

10.4

שבת חוהמ''פ

מרקוביץ

סיגל

14.4.20

שביעי של פסח

רייכרט

פרנס

17.4.20

שמיני

כהן שלומי

שלוסברג

24.4.20

תזריע-מצורע

בורנשטיין

גוטליב צ.

 
יש להביא את העוגות לביתי בימי שישי עד השעה 9:15. 

כמו כן, אם ביצעתם החלפה – אנא ידעו אותי בדוא"ל או בטלפון.

 

מצפה לטלפונים שלכם! הדסה הרץ   9973152, 050-7573152,  hadasa152@gmail.com